Ziekenhuiszorg thuis voor COVID-19-patiënten positief effect

Het Maasstad Ziekenhuis heeft onderzoek gedaan naar ziekenhuiszorg thuis voor COVID-19-patiënten. Uit de studie blijkt dat telemonitoring bij COVID-19 patiënten veilig en patiëntvriendelijk was, en dat dit resulteerde in een vermindering van ligduur en kosten. Het ziekenhuis heeft dit onderzocht onder patiënten die in de tweede helft van 2020 vervroegd zijn ontslagen, en thuis zijn begeleid met telemonitoring.

Thuis verder herstellen

Afgelopen jaren hebben veel ziekenhuis COVID-19-patiënten thuis behandeld. Patiënten konden op die manier sneller naar huis, en thuis verder herstellen met behulp van zuurstoftoediening en telemonitoring. 1 van de ziekenhuizen die actief gebruik maakt van telemonitoring tijdens de Corona-pandemie is het Maasstad Ziekenhuis.

Kostenbesparing

In de studie van het ziekenhuis is onderzocht welke patiënten succesvol thuis verder konden herstellen, en wat hiervan de resultaten zijn voor de patiënt. Ook is gekeken naar de kosten van telemonitoring en zuurstoftoediening thuis, en de baten van de verkorte ligduur. Het ziekenhuis concludeert dat er een netto kostenbesparing is voor de zorgverzekeraar en het ziekenhuis.

Patiënten positief

Patiënten waren positief over de thuisbehandeling, blijkt uit het onderzoek. Ze beoordeelden het gebruik van de app die werd ingezet voor telemonitoring met een score 5-6 op een schaal van 1 tot en met 7. Met name het vervroegde ontslag en de bereikbaarheid en het contact met de longverpleegkundige werden als positief ervaren.

Lees de resultaten van het onderzoek op de website van de NVTG.