ZGT brengt het ziekenhuis naar huis

“Dit is geen basiszorg. Thuiszorgorganisaties kunnen deze complexe verpleging niet bieden. Ons MTH-team kan dat wel”

Met 30.000 huisbezoeken per jaar is ZiekenhuisGroep Twente (ZGT) een koploper in medisch specialistische verpleging thuis. Ter vervanging van een lange ziekenhuisopname mogen patiënten een groot deel van de behandeling thuis ondergaan, zoals bij chemotherapie, antibiotica en bloedtransfusies.

Gupta Strategists stelt in recent onderzoek dat 46 procent van de zorg die in het ziekenhuis plaatsvindt, ook thuis kan plaatsvinden. De razendsnelle groei van medisch-technologische innovaties faciliteert die keuze. Er komen immers steeds meer e-health-toepassingen beschikbaar voor zorg op afstand, zoals zelftoediening, metingen en diagnostiek. Zo kan een ziekenhuisopname zo lang mogelijk worden uitgesteld of verkort, of thuis worden vervolgd. Lang voordat begrippen als substitutie en netwerkzorg in zwang kwamen, bouwde ZiekenhuisGroep Twente al aan een ambulante vorm van ziekenhuiszorg. “Vijftien jaar geleden zijn we gaan samenwerken met de thuiszorgorganisatie ZorgAccent, en in een later stadium met Trivium-MeulenbeltZorg en Carint Reggeland”, zegt Ronnie van de Riet, unithoofd Regiecentrum externe betrekkingen bij ZGT. “Door samen een regionaal netwerk op te zetten hebben we de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren en de weg geëffend voor doelmatige zorg. Met deze samenwerking ontstond een stabiel team dat door extra scholing en expertise in de thuissituatie meer complexe zorg kan leveren. We vonden zorgverzekeraar Menzis bereid deze zorg te vergoeden. We beraden ons nu op verdere intensivering van de samenwerking en in welke vorm we dat het beste kunnen doen.”

Complexe thuiszorg

Centraal in dit samenwerkingsverband staat het Medisch Technisch Handelen-team (MTH). Dit team bestaat uit 21 gespecialiseerde verpleegkundigen uit het ziekenhuis en de drie eerder genoemde thuiszorgorganisaties, die onder supervisie van medisch specialisten en huisartsen zorg bieden aan patiënten thuis. Het MTH-team levert specifieke verpleegtechnische ondersteuning die niet langer intramuraal hoeft te worden geboden, maar gewoon in de vertrouwde huiselijke omgeving.

Voorbeelden zijn chemokuren, pijnbestrijding, drains verwijderen, catheters verwisselen, bloedtransfusies, wondverzorging, sondevoeding en antibiotica. “We hebben het niet over basiszorg”, haast Van de Riet zich te zeggen. “Het gaat hier echt om de meer ingewikkelde zorg, die thuiszorgorganisaties alleen niet kunnen bieden. Het MTHteam heeft die expertise wel. Bij sondevoeding voor baby’s bijvoorbeeld worden de verpleegkundigen van het MTH-team terzijde gestaan door onze afdeling kinderverpleegkunde. Ook andere thuiszorgorganisaties in de regio rond Almelo en Hengelo kunnen gebruikmaken van die ervaring. Ons MTH-team wordt elk jaar groter.”

Zelf kuren

Een aansprekend voorbeeld van gespecialiseerde thuiszorg is chemotherapie. Als de oncoloog vindt dat een patiënt met kanker geen intensieve verpleging in het ziekenhuis nodig heeft, kan de intraveneuze behandeling thuis plaatsvinden. De eerste kuur is dan wel in het ziekenhuis, maar duurt slechts 4 uur in plaats van de gebruikelijke 48 uur. Aansluitend krijgt de patiënt een draagbare pomp mee naar huis.

Via deze pomp, een gesloten systeem, krijgt hij het resterende deel van de chemokuur toegediend. De toediening gaat via een onderhuidse implant, een port-a-cath, die gedurende de behandeling kan blijven zitten. Hoewel de patiënt zich eenvoudig zelf kan redden, is het MTH-team 24 uur per dag paraat. De oncoloog monitort het verloop van de kuur vanuit het ziekenhuis en instrueert de verpleegkundigen waar dat nodig is.

Flexibel team

MTH’s ziekenhuiszorg thuis is een groot succes, zo laat klanttevredenheidsonderzoek zien. “We krijgen veel waardering van onze patiënten. Zij vinden het zoveel prettiger om thuis behandeld te worden”, zegt Marcel Rikhof, projectmedewerker van ZGT. “Als je ziek bent, wil je zo min mogelijk de gang naar het ziekenhuis hoeven maken. In onze optiek hoeft dat ook niet, zolang dat niet medisch noodzakelijk is.

We hebben een geweldig team van zeer deskundige verpleegkundigen, die zich zó verantwoordelijk voelen dat ze waar mogelijk tegemoetkomen aan de agenda van hun patiënten. Zo hebben ze zelf bedacht dat kinderen die langdurig antibiotica nodig hebben, vóór schooltijd worden geholpen, of ná schooltijd. Dan kunnen die kinderen een zo normaal mogelijk leven leiden. Die flexibiliteit is een uitkomst voor patiënten, maar maakt het werk voor de verpleegkundigen ook heel afwisselend.”

Bron: Dit artikel is gepubliceerd in het magazine NVZ Effect, editie zomer 2018.