Webinar 'Snel de juiste plek voor kwetsbare ouderen'

Om de zorg toekomstbestending te maken is een goede samenwerking belangrijker dan ooit. Maar hoe kun je deze samenwerking organiseren tussen het ziekenhuis, de VVT en de huisarts? Dat is de vraag die centraal staat in het webinar van 28 juni dat ActiZ, InEen en de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) organiseren. Aan de hand van 2 praktijkvoorbeelden laten we zien hoe samenwerking in een regio is georganiseerd. 

Programma
Tijdens het webinar komen 2 praktijkvoorbeelden aan bod die laten zien hoe zij de samenwerking in de regio vormgeven en wat dit voor hun organisatie betekent: vanuit het perspectief van het ziekenhuis, vanuit de VVT en de eerstelijn.  

Pilot 'Ongelabelde bedden’
Het eerste voorbeeld betreft de pilot 'ongelabelde bedden’ die zorgorganisaties in de regio Gelderse Vallei zijn gestart. Deze bedden worden beschikbaar gesteld voor patiënten die niet meer thuis kunnen blijven, maar ook niet thuis horen in het ziekenhuis. Om na te gaan wat de juiste zorg op de juiste plek is, kunnen deze patiënten tijdelijk worden opgenomen in deze bedden zonder zorgetiket. Deze bedden worden beschikbaar gesteld door de deelnemende VVT-organisaties. Vilente en Ziekenhuis Gelderse Vallei nemen je mee in hoe zij dit in hun regio hebben georganiseerd.

Multidisciplinair Team Ouderen 
Het tweede voorbeeld is de pilot Multidisciplinair Team Ouderen (MTO) dat in februari 2022 in de gemeente Delft van start is gegaan voor een duur van 1,5 jaar. Het MTO is een nieuwe werkwijze om de thuissituatie van ouderen met complexe problematiek zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Huisartsen kunnen patiënten aanmelden voor het MTO waarna zij met een team van behandelaren (0e, 1e, 2e lijn) samenwerken om een zorgplan af te stemmen op de situatie van de patiënt. De huisarts blijft in dit traject de hoofdbehandelaar om de continuïteit van zorg te waarborgen. Vanuit Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) en Reinier de Graaf Gasthuis wordt dit voorbeeld toegelicht. 

Aanmelden en meer informatie
Datum: dinsdag 28 juni 2022
Tijd: 15:30 - 17:00 uur
Locatie: online

Meld je aan voor het webinar.
(Organisatorische) vragen over deze bijeenkomst kun je stellen via email: info@zorgvoorjump.nl.