Vraag subsidie aan voor regionale samenwerking

Je kunt momenteel 2 subsidies aanvragen bij ZonMW voor het verder ontwikkelen van regionale samenwerking: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) en de Uitvoeringsimpuls JZOJP ronde 2. De Uitvoeringsimpuls is een vervolgsubsidie op de Startimpuls.

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heropend

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis mogelijk maken. 

Het doel is tweeledig: 

  • Samen zorgen dat e-health beter en meer wordt gebruikt;
  • Zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen.

Eind 2021 sloot de stimuleringsregeling, maar gezien het grote succes ervan heeft het ministerie van VWS opnieuw geld vrijgemaakt. Dit betekent dat je weer een aanvraag kunt indienen. Er is een bedrag van €12,5 miljoen beschikbaar gesteld en de regeling staat open tot en met 31 december 2022.

Lees meer over de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET).

Uitvoeringsimpuls JZOJP ronde 2

Heb je een project binnen de Startimpuls JZOJP ronde 1 of ronde 2 afgerond? Dan kun je een Uitvoeringsimpuls aanvragen om het opgezette samenwerkingsverband door te ontwikkelen en de opgestelde plannen te laten uitvoeren. Een aanvraag kan worden gedaan door 1 van de partijen uit het samenwerkingsverband dat het project binnen de Startimpuls heeft uitgevoerd.

Het maximaal aan te vragen budget per project is €37.500,- (inclusief btw) voor een looptijd van maximaal 12 maanden. De samenwerkingspartners dragen gezamenlijk minimaal 25% bij (in cash of in kind) van de totale projectkosten. Deze subsidieoproep wordt doorlopend opengesteld.

De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is dinsdag 27 september 2022, 14:00 uur.

Lees meer over de Startimpuls JZOJP.