Voorwaarden ACM voor samenwerking in de regio

Wil je in het kader van Juiste zorg op de juiste plek samenwerken met een ander ziekenhuis in de regio? Bijvoorbeeld voor het verplaatsen van zorg? De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een beleidsregel opgesteld aan welke voorwaarden je moet voldoen. De beleidsregel is uitgewerkt om een praktijkvoorbeeld van samenwerking tussen het Alrijne ziekenhuis en het LUMC in Leiden.

Vijf voorwaarden

De beleidsregel van de ACM bestaat uit vijf voorwaarden waar je aan moet voldoen. Zo moet de JZOJP-afspraak gebaseerd zijn op het gezamenlijke regiobeeld. Alle betrokken partijen moeten zijn betrokken, waaronder ook de patiëntvertegenwoordigers. De doelstellingen voor de samenwerking moeten helder en toetsbaar zijn, en de samenwerking moet beperkt blijven tot de grenzen van de gemaakte afspraken. Bovendien moet de JZOJP-overeenkomt transparant zijn.

Voorbeeld uit de praktijk

In 2020 heeft zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid afspraken gemaakt met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Alrijne ziekenhuis om bepaalde vormen van basiszorg te verplaatsen van het LUMC naar het Alrijne ziekenhuis. Dit is bedoeld als eerste stap om zorg te verplaatsen naar het juiste ziekenhuis met als doel om de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren, de zorguitgaven te beheersen en daarmee een bijdrage te leveren aan de toenemende zorgvraag.

Door de verschuiving van zorg kan het LUMC zich verder concentreren op de hoog-complexe en tertiaire zorg in de regio, terwijl het Alrijne zich richt op de basiszorg en de afstemming met de eerste lijn. Patiënten behouden de mogelijkheid om ook naar andere ziekenhuizen dan het Alrijne te gaan. Op de website van de ACM vind je een uitgebreide casusbeschrijving hoe de zorgverzekeraar en de ziekenhuizen voldoen aan de beleidsregel van de ACM.

Vragen?

Heb je concrete vragen over de invulling van de beleidsregel JZOJP? Dan kun je contact opnemen met de ACM via zorg.vragen@acm.nl. Ook voor vragen over de mededingingsrechtelijke aspecten van JZOJP-afspraken, kun je met de ACM in gesprek. Heb jij hier gebruik van gemaakt? En wil je delen hoe je samenwerkafspraken hebt kunnen maken? Vanuit JuMP horen wij dat graag via info@zorgvoorjump.nl.

Lees alles over de beleidsregel JZOJP op de website van de ACM