Vervolgzorg belangrijk voor acute zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) brengt iedere twee jaar de ontwikkelingen in de acute zorg in kaart. In de meest recente monitor staat dat de acute zorg in de afgelopen jaren nog voldoende toegankelijk was, maar de druk hoog is. Dat komt onder andere door tekort aan personeel, maar ook door de coördinatie van vervolgzorg. Het lijkt daarbij vooral te gaan om een gebrek aan inzicht waar een passende plek is.

Ontwikkelingen acute zorg

Analyses over de jaren 2015-2019 laten zien dat het aantal patiënten bij de huisartsen en bij de ambulancezorg toeneemt. Het aantal SEH-bezoeken daalt, maar die daling vlakt wel af. Daarnaast is de zorgvraag op de SEH complexer geworden, doordat meer oudere patiënten naar de spoedeisende hulp komen. De coördinatie van de uitstroom van patiënten uit het ziekenhuis blijft een belangrijke factor om de acute zorg toegankelijk te houden. Er is sprake van een lichte toename tussen 2016 en 2019 van het aantal patiënten dat vanuit de SEH doorstroomt naar het eerstelijnsverblijf, wijkverpleging en Wlz.

Juiste zorg op de juiste plek

De NZa signaleert dat het voor de toegankelijkheid van acute zorg, belangrijk is dat passende zorg mogelijk wordt. Bijvoorbeeld de patiënt sneller uit het ziekenhuisbed naar de juiste plek kunnen doorverwijzen, digitale zorg waar mogelijk en een goede triage die de patiënt snel naar de juiste aanbieder brengt.

Lees de monitor acute zorg 2020