Verder op weg naar structurele inbedding van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

‘Kom met een gezamenlijke top-tien van kennisvragen voor zorgevaluatie.’ Dit is één van de acties die staan beschreven in het jaarplan van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) voor de komende anderhalf jaar. In het jaarplan staat ook welke mijlpalen tot nu toe zijn bereikt, en welke inzichten dit heeft opgeleverd.

Concrete acties

Het jaarplan is een ambitie- en werkdocument van en voor de ZE&GG-partijen. Per onderdeel wordt omschreven welke actie door welke partij opgepakt wordt. Het jaarplan bevat verschillende concrete acties, zoals:

  • Kom met een gezamenlijke top-tien van kennisvragen voor zorgevaluatie. 
  • Maak de voortgang van zorgevaluatie inzichtelijk via een inclusiemonitor. 
  • Werk aan een uniform en eerlijk kader voor toetsing en kwaliteit van zorgevaluatie.
  • Ondersteun zorgaanbieders en -verleners bij de implementatie van kennis over gepast gebruik.
  • Onderzoek of structurele financiering van de Cirkel van Gepast Gebruik mogelijk is.

Leren en verbeteren

In het jaarplan wordt ook teruggekeken op het eerste jaar ZE&GG. Met die observaties in het achterhoofd zijn de nieuwe acties vastgesteld. ‘We gaan niet voor een tijdelijk project met tijdelijke oplossingen maar voor structurele inbedding in het systeem’,  zegt Sjoerd Repping voorzitter van ZE&GG. ‘Dat lukt alleen als we open en eerlijk met elkaar samenwerken. Daar hebben we een mooie basis voor gelegd met elkaar het afgelopen jaar. Tegelijkertijd liggen de ambities hoog om het einddoel in 2025 te halen. We hebben een modus gevonden waarin we eerst praten en vervolgens ook doen! We gaan stap voor stap aan de slag en kijken bij elke stap “Wat goed ging?” en ‘Wat minder?” en “Hoe passen we dat in?”.’

Wil je meer weten over ZE&GG en hoe je zelf aan de slag kunt met zorgevaluatie en gepast gebruik? Lees het jaarplan (korte versie) of kijk op de website zorgevaluatiegepastgebruik.nl.