Vaart maken met de Versnellingsagenda

Om snel resultaat te boeken met juiste zorg op de juiste pek, zijn in het Hoofdlijnenakkoord MSZ afspraken gemaakt over een Versnellingsagenda. Voor de Versnellingsagenda zijn vier aandoeningen geselecteerd, waarvoor een landelijk plan van aanpak wordt opgesteld. Voor deze vier onderwerpen staat onomstotelijk vast dat de zorg anders moet. De daadwerkelijke implementatie vindt al plaats, maar kan nog wel een zetje gebruiken. Door deze aandoeningen op de Versnellingsagenda te plaatsen, hopen partijen een versnelling te realiseren.

De geselecteerde aandoeningen zijn:

De aandoeningen zijn geselecteerd door de ondertekenaars van het Hoofdlijnenakkoord (NVZ, NFU, Patiëntenfederatie Nederland, ZKN, FMS, ZN, V&VN en de minister van VWS). De eerste drie onderwerpen zijn gebaseerd op de zogenaamde Verbetersignalementen van het Zorginstituut. De vierde is afkomstig van de Verstandige Keuzes van de FMS (interne geneeskunde).

Met behulp van een externe partij wordt een concreet plan van aanpak opgesteld. Zij brengen hierbij ook de impact in kaart voor de aanpalende sectoren, zoals huisartsen en fysiotherapeuten. Het doel is om een praktische handreiking voor instellingen (stappenplan) te maken. Dit stappenplan is naar verwachting in het voorjaar van 2019 klaar en wordt dan breed verspreid.