Uitdagingen acute zorg

Iedereen moet kunnen rekenen op de juiste zorg, van de juiste zorgverlener, op de juiste plek en zo snel mogelijk. Maar de spoedzorgketen staat onder druk door een toenemende zorgvraag, de krapte op de arbeidsmarkt en het plafond aan financiële middelen. De NVZ heeft een position paper opgesteld met concrete punten waarmee we, samen met partners in de regio, de uitdagingen in de acute zorg aan kunnen gaan.

Concentratie en spreiding

De NVZ wil dat het grootste deel van de spoedzorg dat om expertise en diagnostiek vraagt, dicht bij huis plaatsvindt. Dat kan onder andere door de banden met ketenpartners te versterken. Daarvoor is het belangrijk de bestaande concentratie-afspraken na te komen, naast het maken van aanvullende afspraken over de concentratie van hoog-complexe zorg.

Regionale zorgvragen

Het zorglandschap bestaat uit verschillende regio’s met allemaal onderlinge verschillen: elke regio heeft zijn eigen uitdagingen die vragen om maatwerk. Het beste is om te werken vanuit een lokaal gedragen regio-opgave. Zoals in een Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)-verband, dat zich onder meer bezighoudt met de zorgvraag in de betreffende regio. De juridische verantwoordelijkheid voor de eigen organisatie ligt bij de bestuurders, terwijl de regiopartners gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor de opgave voor de regio.

Position paper

De NVZ wil samen met de partners in de regio werken aan een landelijk dekkend aanbod van spoedzorg. Dat kan door te variëren met inhoud, spreiding en beschikbaarheid. Ook differentiatie in aanbod van spoedzorg, en bekostiging van de beschikbaarheid van spoedzorg zijn daarbij van belang. Meer weten? Lees de position paper.