Twee subsidiemogelijkheden voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek

In 2023 komen 2 subsidies beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Het gaat om de Regio-impuls Hartzorg vanuit ZonMw en de regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis vanuit het overheidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

 

Regio-impuls Hartzorg

Regionale samenwerkingsverbanden die zijn aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) kunnen tot 9 maart 2023 een aanvraag doen voor de Regio-impuls Hartzorg, een subsidie vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek. Het doel is tweeledig:

  • De juiste zorg op de juiste plek voor mensen met atriumfibrilleren of hartfalen. En dan vooral  gericht op het tijdig opsporen en optimaal behandelen van deze aandoeningen.
  • Het inrichten en verbeteren van integrale en transmurale cardiologische zorg in samenwerking met de eerste-, tweede- en derdelijnszorg.

Het totale budget voor deze impuls is € 900.000. Per samenwerkingsverband kan maximaal € 75.000 aangevraagd worden.

Lees meer over de Regio-impuls Juiste Hartzorg

 

Regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis

Op 28 februari 2023 opent een nieuwe ronde voor de Regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis gericht op de doeleinden van het overheidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). In het najaar van 2023 is een tweede ronde gepland.

De regeling is bedoeld voor zorgaanbieders of ontwikkelaars van een zorginnovatie die het voor ouderen mogelijk maakt om langer zelfstandig thuis te wonen. Met deze subsidie kan de zorgaanbieder of ontwikkelaar een coach inhuren die advies geeft bij de implementatie en opschaling waardoor de innovatie sneller, beter en duurzamer in de praktijk ingezet kan worden.

In deze ronde is een € 1.000.000 beschikbaar. Per aanvrager maximaal € 10.000 (incl. btw) aangevraagd worden.

Lees meer over de Regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis