Toetsingskader Leefstijlbegeleiding in de zorg

Hoe zorg je voor goede leefstijlbegeleiding in de zorg? Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Om hier meer duidelijkheid in te geven, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het toetsingskader Persoonsgerichte leefstijlbegeleiding in de zorg opgesteld. Op basis van dit kader gaat de inspectie in 3 regio’s de aanpak tegen roken en overgewicht monitoren. 

Roken en overgewicht

De IGJ wil zorgverleners stimuleren hun patiënten leefstijlbegeleiding te bieden tegen roken en overgewicht. Om te kunnen monitoren is een toetsingskader opgesteld, met de minimale eisen waaraan de zorg moet voldoen. Het toezicht vindt plaats in 3 regio’s waar meer rokers en mensen met overgewicht wonen dan gemiddeld. Het toetsingskader sluit hiermee aan op het Nationaal Preventieakkoord.

Samenwerken en patiënt voorop

De inspectie gaat erop letten dat zorgverleners de wensen, behoeften en mogelijkheden van hun patiënten voorop stellen. Ook vindt ze het belangrijk dat verschillende zorgverleners goed met elkaar samenwerken, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, leefstijl- en stoppen-met-rokencoaches, verslavingsdeskundigen, psychologen en specialisten in ziekenhuizen en klinieken. De inspectie kijkt tot slot naar de deskundigheid van zorgverleners in de leefstijlbegeleiding.

Implementatiekaart NVZ en FMS

Wil je zelf aan de slag met leefstijlinterventie? De NVZ heeft samen met de FMS een implementatiekaart ontwikkeld: Van spreekkamer naar leefstijlinterventie. In de implementatiekaart geven de FMS en de NVZ handvatten voor het inrichten van een sociaal netwerk, zodat professionals binnen en buiten het ziekenhuis patiënten diverse vormen van leefstijlbegeleiding kunnen bieden.