Subsidies voor regionale samenwerking

Op dit moment zijn er 2 subsidies beschikbaar voor het verder ontwikkelen van regionale samenwerking. Met de Regio-impuls kun je plannen voor domeinoverstijgende samenwerking uitvoeren, om zo te komen tot passende zorg. De Uitvoeringsimpuls is een vervolgsubsidie op de Startimpuls.

Regio-impuls JZOJP ronde 3

Het doel van de Regio-impuls is duurzame doorontwikkeling van regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden. Met de subsidie kun je regionale plannen uitvoeren, die zijn gericht op gezondheidsbevordering van burgers in de regio, oftewel: passende zorg. De samenwerking en de plannen moeten zijn gebaseerd op de gezamenlijke regiovisie, en het resultaat moet leiden tot voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg.

De aanvraag kan worden gedaan door 1 partij uit het samenwerkingsverband. Deze partij is eindverantwoordelijk. Het samenwerkingsverband moet minimaal bestaan uit: 

  • (een vertegenwoordiging van) burgers
  • een aanbieder uit het zorgdomein (cure en/of care)
  • een aanbieder uit het ondersteunings- of welzijnsdomein (sociaal domein)
  • een financier van zorg (gemeente, zorgverzekeraar en/of zorgkantoor)

Aanvragen

Er kan minimaal €75.000, - en maximaal €200.000, - worden aangevraagd met een looptijd van maximaal 36 maanden. De partners binnen het samenwerkingsverband dragen gezamenlijk minimaal 25% bij van de totale projectkosten. De deadline voor aanvraag is: 

  • 23 juni 2022, 14.00 uur 

Meer informatie en aanvragen Regio-impuls ronde 3

Uitvoeringsimpuls JZOJP ronde 2

Heb je een project binnen de Startimpuls JZOJP ronde 1 of ronde 2 afgerond? Dan kun je een Uitvoeringsimpuls aanvragen om het opgezette samenwerkingsverband door te ontwikkelen en de opgestelde plannen te laten uitvoeren. Een aanvraag kan worden gedaan door 1 van de partijen uit het samenwerkingsverband dat het project binnen de Startimpuls heeft uitgevoerd.

Het maximaal aan te vragen budget per project is €37.500,- (inclusief btw) voor een looptijd van maximaal 12 maanden. De samenwerkingspartners dragen gezamenlijk minimaal 25% bij (in cash of in kind) van de totale projectkosten. Deze subsidieoproep wordt doorlopend opengesteld. De volgende deadlines voor het indienen van een subsidieaanvraag zijn: 

  • 31 mei 2022, 14:00 uur
  • dinsdag 26 juli 2022, 14:00 uur
  • dinsdag 27 september 2022, 14:00 uur 

Meer informatie en aanvragen Uitvoeringsimpuls ronde 2