Subsidieregeling juiste zorg op de juiste plek opengesteld

Ben jij met partners in de regio bezig met het organiseren van juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)? Dan kun je gebruik maken van de subsidieregeling JZOJP van het ministerie van VWS. De eerste twee onderdelen van deze regeling zijn nu opengesteld: de Startimpuls en de Regio-impuls. Aanvragen kan tot 14 mei bij ZonMw.

Startimpuls

De Startimpuls is bedoeld voor regionale samenwerkingsverbanden die net starten, en nog ingericht moeten worden. De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het ontwikkelen van een gezamenlijk ambitie. De subsidie is maximaal € 37.500, voor maximaal 12 maanden. Informatie over de Startimpuls.

Regio-impuls

De Regio-impuls is gericht op regionale samenwerkingsverbanden die al een goede samenwerking hebben en ondersteuning zoeken bij de doorontwikkeling van hun netwerk. Bijvoorbeeld voor het verder ontwikkelen van het zorg-, ondersteunings- en welzijnsaanbod in de regio. De subsidie is maximaal € 75.000, voor maximaal 24 maanden. Informatie over de Regio-impuls.

Subsidie aanvragen

De deadline voor indiening is dinsdag 14 mei 2019, 14.00 uur, bij ZonMw. Beide subsidies worden onder voorbehoud van beschikbaar budget, in september van 2019 nogmaals opengesteld. Er is in 2019 voor beide subsidies maximaal € 750.000 gereserveerd.

Ziekenhuizen en revalidatie-instellingen kunnen niet zelfstandig een aanvraag indienen, alleen als zij onderdeel uitmaken van een samenwerkingsverband met partijen als gemeente(n), zorgaanbieder(s), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s) van zorg, ondersteuning en welzijn.

Programma JZOJP

De Startimpuls en de Regio-impuls zijn onderdeel van een programma van drie jaar, waar het ministerie van VWS in totaal 7 miljoen euro beschikbaar voor stelt. Naast deze twee subsidies, kunnen vanaf mei 2019 Vouchers worden aangevraagd voor het opstellen van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio.

In het najaar van 2019 komt de Uitvoeringsimpuls beschikbaar. Deze is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die al regionaal samenwerken, en is alleen beschikbaar in aansluiting op de Startimpuls.

Ben je op zoek naar inspiratie voor JZOJP? Het ministerie van VWS deelt op de website www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl praktijkvoorbeelden van verschillende zorgaanbieders. Ook bevat de website een loket voor vragen over JZOJP.

Zorg voor JuMP

Ga je aan de slag met partners in de regio, dan kun je ook gebruik maken van de Stroomversnellers die de NVZ met haar leden heeft ontwikkeld. Stroomversnellers zijn handreikingen op basis van lessons learned, en helpen je op weg bij de implementatie van juiste zorg op de juiste plek. Bekijk de stroomversnellers.