Stimuleringsregeling E-health Thuis biedt kansen

Met de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) kunnen zorgaanbieders het gebruik van bestaande e-healthtoepassingen vergroten. De regeling lijkt op het eerste gezicht weinig aanknopingspunten te bieden voor NVZ-leden. Toch hebben inmiddels meerdere NVZ-leden succesvol gebruik kunnen maken van SET. Er is nog ruimte voor nieuwe aanvragen.

Over SET 

Aanbieders van zorg of ondersteuning die samen met een inkoper willen werken aan het opschalen én borgen van bestaande e-healthoplossingen, komen in aanmerking voor de SET-regeling. Als de aanvraag is gehonoreerd, krijgt het project begeleiding van het programma SET-up. SET-up biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven.  

Kansen voor NVZ-leden 

Een ziekenhuis of revalidatiecentrum is een aanbieder van zorg en ondersteuning, zoals bedoeld in de regeling, en kan daarom samen met regiopartners een SET-aanvraag aandienen. De aanvraag moet gericht zijn op het langer thuis laten wonen van patiënten. De e-healthtoepassing moet zo leiden tot minder opnames. Activiteiten die zijn gericht op het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar thuis zijn uitgesloten van subsidie.  

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan voorbeelden van gehonoreerde SET-aanvragen. Hier staan ook voorbeelden tussen van innovatieclusters met een ziekenhuis of revalidatiecentrum. 

Meer weten? 

Meer informatie over de regeling vind je op de website van ZonMW. Ook VitaValley, de aanbieder van het SET-up programma, biedt veel informatie over SET en SET-up.