Stapsgewijze aanpak voor bekostiging via zorgbundels

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat samen met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) voor 3 aandoeningen een zorgbundel ontwikkelen en implementeren. Hiermee wil de NZa onderzoeken of bekostiging van een integraal zorgpakket mogelijk is. De zorgbundels worden ontwikkeld volgens de leidraad Ontwikkeling en implementatie zorgbundels

Zorgbundels voor passende zorg 

Met een zorgbundel worden contractafspraken gemaakt over een integraal pakket aan zorg, bijvoorbeeld voor een bepaalde aandoening of per patiëntengroep. De zorgaanbieder krijgt een vast bedrag per zorgbundel in plaats van een bedrag per individuele (of set van) verrichting(en). Zorgbundels kunnen mogelijk voor een deel van de electieve – planbare – zorg een waardevol middel zijn om passende zorg te stimuleren, zo stelt de NZa

Stapsgewijze aanpak

KPMG heeft samen met de NVvH en NZa een stappenplan gemaakt voor de ontwikkeling en implementatie van een zorgbundel voor 3 aandoeningen. Het stappenplan is generiek opgesteld, en samengevat in een leidraad. Deze stapsgewijze aanpak is ook interessant voor andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars die willen experimenteren met zorgbundels. 

Drie aandoeningen 

De 3 aandoeningen waarvoor de NZa en de NVvH een zorgbundel opstellen zijn:

  • Darmkanker
  • Etalagebenen en
  • Heupfracturen bij ouderen.

De 3 gekozen heelkundige aandoeningen hebben een multidisciplinair karakter, daarom zullen de NZa en de NVvH ook andere zorgprofessionals en de wetenschappelijke verenigingen betrekken bij de ontwikkeling.  

Meer informatie 

Alle informatie over zorgbundels vind je op de website van de NZa.