Sectorstudie ING ‘My home is my hospital’

Bijna 60% van de patiënten ontvangt periodieke ziekenhuiszorg liever thuis of dichtbij huis. Dit is één van de uitkomsten van de sectorstudie van de ING My home is my hospital. De decemberuitgave van de ING-sectorstudie Healthcare staat in het teken van ziekenhuiszorg thuis.

Onderzoek wijst uit dat patiëntbewaking op afstand het aantal poliklinische ziekenhuisbezoeken voor chronisch zieke patiënten met ten minste 25% kan verminderen. Dit komt neer op een reductie van 1 tot 1,5 miljoen ziekenhuisbezoeken per jaar.

Chronische zorgverlening

De inschatting van ING is daarom ook dat in 2030 de helft van de chronische zorgverlening, oftewel gemiddeld 20% van de totale ziekenhuisomzet, grotendeels buiten het ziekenhuis kan worden aangeboden. Dit zou de totale kosten voor ziekenhuiszorg in 2030 tot wel 10% of bijna € 3 miljard per jaar kunnen verlagen.

Barrières

Voordat het zover is, moeten nog wel een aantal barrières worden overwonnen. Zo is de organisatie en bekostiging van zorgorganisaties nog teveel versnipperd, is de bekostiging gebaseerd op geleverde zorg in plaats van zorguitkomsten, en kost het ontwikkelen van nieuwe zorgtrajecten eerst vaak tijd en geld voordat deze besparingen opleveren.

Meer weten? Lees de sectorstudie My Home is my hospital