Rol van ziekenhuizen bij preventie

Preventie is een breed begrip. Er zijn verschillende indelingen en schema’s om uit te leggen wat preventie is. Bijvoorbeeld naar doelgroep, naar vorm van preventie en naar betrokken zorgwet. Voor de medisch specialistische zorg is het handig om onderscheid te maken tussen ‘individuele preventie’ en ‘collectieve preventie’. In de stroomversneller Rol van ziekenhuizen bij preventie hebben we op een rij gezet wat ziekenhuizen en categorale instellingen kunnen doen aan preventie.

Individuele preventie

De natuurlijke rol van ziekenhuizen zit op het vlak van individuele preventie: in de spreekkamer of samen met het netwerk rond de patiënt. Zo bieden steeds meer ziekenhuizen leefstijlinterventies om zorg te voorkomen, of het herstel na een behandeling te versnellen. Maar ook samenwerken in de regio en integratie met zorg en welzijn dragen bij aan het fitter maken en houden van patiënten.

Een goed voorbeeld van leefstijlinterventie is prehabilitatie. Oftwel, het fit maken van patiënten voor hun operatie. Lees het interview met chirurg Gerrit Slooter (Màxima MC) over het belang van prehabilitatie.

Collectieve preventie

Collectieve preventie gaat over ons allemaal. De zorg heeft belang bij het bevorderen van collectieve preventie door de overheid, om vermijdbare zorg te voorkomen. Zorginstellingen zelf hebben relatief weinig invloed op collectieve preventie, maar kunnen wel goed een voorbeeldfunctie vervullen. 

De NVZ neemt namens haar leden deel aan het Nationaal Preventieakkoord (NPA) waarbij de gezondheidsbevorderende leefomgeving een rol speelt. In het akkoord is afgesproken dat NVZ-leden in 2025 rookvrij zijn en dat ze in 2030 een gezond voedingsaanbod hebben voor patiënt, medewerker en bezoeker. Benieuwd hoe NVZ-leden omgaan met het rookvrij maken en houden van hun instelling? Lees de 7 interviews over De zorg rookvrij, frisse ambities in een weerbarstige praktijk of beluister de podcasts

Download de stroomversneller Rol van ziekenhuizen bij preventie