Profiteren van de Vilans KICK-protocollen

Een injectie krijgen of de katheter laten verwisselen: het is niet fijn. Voor patiënten is het iets prettiger als ze telkens op dezelfde manier worden geholpen. Niet alleen door medewerkers binnen één organisatie, maar ook na een overdracht tussen zorgpartijen. Bijvoorbeeld van het ziekenhuis naar de thuiszorgmedewerker. Dankzij de Vilans KICK-protocollen voeren steeds meer professionals zorghandelingen en procedures op dezelfde manier uit. 

Naadloos aansluiten
‘Voor de medisch specialistische behandeling thuis is het belangrijk dat de kwaliteit en uitvoering van de zorg in het ziekenhuis naadloos aansluit bij de zorg thuis', vertelt Marleen Versteeg, adviseur bij Vilans. ‘Voor patiënten is het bovendien van belang dat de voortzetting van de medische behandeling thuis op een vertrouwde manier wordt uitgevoerd. Dit waarborgt de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de zorg voor patiënten wanneer de medische behandeling buiten het ziekenhuis wordt voortgezet. Als ziekenhuisprotocollen naadloos aansluiten op de thuiszorgprotocollen, wordt een enorme kwaliteitsslag gemaakt voor patiënten.’

Ziekenhuisprotocollen naast thuiszorgprotocollen
‘Bijna alle thuiszorgteams in het land werken met de Vilans KICK-protocollen’, aldus Versteeg. ‘Maar ook een aantal ziekenhuizen maakt inmiddels gebruik van onze protocollen.’ Als voorbeeld noemt ze het UMC Utrecht, waar ze een mooie oplossing hebben. ‘Het is een uniek project waarin we de ziekenhuisprotocollen van het UMC Utrecht naast onze verpleegkundige thuiszorgprotocollen leggen. Als er kleine verschillen bestaan, maken we een zogenaamd ‘brugprotocol’ waarin we specifieke aanvullingen beschrijven. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over de snelheid waarmee een infuus doorloopt of hoe een katheter verzorgd wordt. Maar eerst kijken we of we de gevonden verschillen kunnen opheffen door een aanpassing in het ziekenhuisprotocol of thuiszorgprotocol.’

Protocollen bieden één werkwijze binnen zorginstellingen
De Vilans KICK-protocollen bieden één norm voor maar liefst 500 voorbehouden, risicovolle en overige zorghandelingen, gebaseerd op landelijke ervaringen en richtlijnen. Versteeg: ‘De protocollen zijn altijd toegankelijk en up-to-date. Eenduidig werken is daardoor gemakkelijker waardoor organisaties de kwaliteit kunnen borgen. Bovendien krijgen studenten van steeds meer mbo- en hbo-instellingen onderwijs met de protocollen. Zo werken steeds meer zorgprofessionals op dezelfde manier, waar patiënten en cliënten van profiteren!’

Kennisgemeenschap
De meerwaarde van werken met Vilans KICK-protocollen:

  • Er ontstaat eenheid in taal en handelen, zowel binnen organisaties als regionaal en landelijk.
  • Organisaties delen hun kennis en ervaringen met andere leden, waardoor er een kennisgemeenschap ontstaat die profiteert van gebundelde kennis en ervaring.
  • Vilans koppelt die kennis aan landelijke en internationale onderzoeken en richtlijnen.
  • Organisaties kunnen zelf nieuwe protocollen aanvragen, bijvoorbeeld bij nieuwe behandelingen, nieuwe materialen of nieuwe onderwijsmodules.
  • Vilans onderzoekt continu de mogelijkheden van nieuwe technologieën voor het uitvoeren van handelingen en het afnemen van toetsen, bijvoorbeeld met een Augmented-Realitybril. En deelt deze inzichten met haar leden.
  • Het resultaat: een stevige basis voor veilige zorg. Zorgprofessionals besparen tijd en organisaties kunnen de zorg verantwoorden bij klanten, inspectie, medebehandelaars en certificerende instellingen.

Vanaf 1 januari 2021 lanceert Vilans: Mijn Vilans Protocollen. Een nieuwe omgeving waarmee zorgprofessionals direct toegang tot onze protocollen hebben, op het moment dat dit nodig is. Meer informatie is te vinden op www.vilans.nl/protocollen