Proef netwerkbekostiging voor ParkinsonNet 

Per 1 januari 2023 stelt de NZa voor de eerste keer een zelfstandige prestatie vast voor de ondersteuning van netwerkzorg. Negen activiteiten van ParkinsonNet worden vanaf die datum bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet. Die werden tot nu toe veelal vanuit subsidies of tijdelijke bekostiging gefinancierd, maar Zorgverzekeraars Nederland en ParkinsonNet vroegen om een meer structurele oplossing.

Mogelijk voor andere aanbieders

Een dergelijke prestatie is in de toekomst ook mogelijk voor andere aanbieders onder de volgende voorwaarden: er bestaan afspraken met de zorgverzekeraars, de activiteiten ondersteunen zorgaanbieders bij het leveren van zorg en ze komen rechtstreeks ten goede van de patiënt.

Lees het hele bericht op NZa

Houd oog voor bekostiging over de domeinen

De NVZ vindt dit een goede ontwikkeling. De bekostiging over de domeinen is een belangrijk aandachtspunt voor 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek'. We moeten op een gestructureerde manier het gesprek blijven voeren: Waar zitten de kosten en waar vallen de baten? Willen we deze zorg als maatschappij of als regio gaan doen? En wat is nodig om dit duurzaam te realiseren?

Lees ook het interview over SROI: Maatschappelijke businesscase levert meer op dan een kosten-batenplaatje