Procesplaten en toolkit over telebegeleiding

Telebegeleiding is een slimme manier om patiënten zorg op afstand te bieden. Maar hoe organiseer je het zorgpad rond telebegeleiding? Het Vliegwiel maakte een overzicht met drie handige procesplaten. Ook is er een toolkit beschikbaar met handreikingen, praktijkvoorbeelden en tools.

Verzamelde expertise

De werkgroep procesinnovatie van het Vliegwiel voor digitale innovatie verzamelde expertise over telebegeleiding uit de hele zorgketen: van de huisarts, medisch specialist en thuiszorgprofessional tot de zorgmanager, implementatie-adviseur en de patiëntvertegenwoordiger. In drie procesplaten en een toolkit vertellen zij wat organisaties nodig hebben om digitale zorg met telebegeleiding te realiseren. 

Procesplaten

De procesplaten laten het zorgpad zien vanuit drie perspectieven: 

  1. Vanuit het ziekenhuis: de zorgverlener in het ziekenhuis verleent zorg op afstand. 
  2. Met ketenpartners: het ziekenhuis werkt samen met huisarts, thuiszorg en/of een medisch service centrum om zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener te verlenen. 
  3. Initiatief bij de patiënt: patiënten nemen de lead in het initiëren van telebegeleiding, het verzamelen en delen van meetgegevens en contact met zorgverleners.
Procesplaat Zorgpad met ketenpartners

  

Toolkit Slim Organiseren

In de Toolkit Slim Organiseren vind je een uitgebreid overzicht van beschikbare informatie over telebegeleiding. Zo vind je tips en praktische handreikingen, maar ook ervaringsverhalen over werken met telebegeleiding.