Preventieakkoorden in de regio

Met het Nationaal Preventieakkoord (NPA) werken meer dan 70 partijen samen om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. Om regionaal invulling te geven aan de preventieambities, worden lokale preventieakkoorden afgesloten. Meestal op initiatief van de gemeente.

Inmiddels hebben ruim dertig gemeenten een lokaal preventieakkoord opgesteld. In een aantal akkoorden zijn ziekenhuizen en categorale instellingen aangesloten, maar nog niet overal.

Analyse lokale akkoorden

De RIVM heeft een factsheet gemaakt op basis van de eerste 14 lokale preventieakkoorden (peildatum november 2020). Van de drie thema’s (roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht) van het NPA komt het thema overgewicht het meeste voor in de lokale akkoorden. Maar ook thema's als gezonde leefomgeving, gezondheidsvaardigheden en integrale samenwerking tussen professionals worden vaak genoemd.

Ziekenhuizen aangesloten

Per lokaal akkoord zijn gemiddeld 41 partners betrokken. In 93% is de zorg aangesloten. Bij een aantal preventieakkoorden is ook het ziekenhuis betrokken, zoals bijvoorbeeld in de Achterhoek, Nijmegen of Rotterdam.

Initiatief bij de gemeente

Het initiatief voor de preventieakkoorden ligt meestal bij de gemeente. De gemeente kan hierbij gebruik maken van een ondersteuningsprogramma van de VNG. Ook is er een ondersteunings- en uitvoeringsbudget beschikbaar.

Meer weten?

Op het Loket Gezond Leven vind je voorbeelden van lokale preventieakkoorden. Ook biedt het loket een database met mogelijke leefstijlinterventies.

Ben je benieuwd naar het preventieakkoord in jouw regio? Kijk op de website van de VNG voor een overzicht van alle akkoorden, of neem contact op met de gemeente.