Over het programma

De Juiste Medisch Specialistische Zorg voor de Patiënt (JuMP): dat is waar de NVZ en haar leden aan werken via het programma JuMP. Onze ambitie is de Nederlandse medisch specialistische zorg toekomstbestendig te maken, door samen met anderen de juiste zorg aan de patiënt te bieden, op de plek en manier die het beste bij die patiënt past. Dit sluit aan op de ambities van de door het ministerie van VWS geïnitieerde taskforce De juiste zorg op de juiste plek.

JuMP is eind 2018 van start gegaan, en ondersteunt de achterban van de NVZ bij de ambities voor juiste zorg op de juiste plek. De focus moet worden verlegd van het verlenen van zorg binnen de muren van de instelling naar integrale zorg in de regio, in samenwerking met andere zorgverleners en ondersteund door technologie. Dichtbij huis waar het kan, verder weg als dat noodzakelijk is. Daarnaast wordt zorg waar mogelijk voorkomen, en wordt niet effectieve zorg niet meer geleverd. Zo werken we aan zorg van hoge kwaliteit, die ook betaalbaar is.

De NVZ en haar leden kunnen dit niet alleen voor elkaar krijgen. De NVZ stemt de voortgang en initiatieven voor juiste zorg op de juiste plek af met stakeholders op landelijk niveau. De NVZ-leden doen dit op regionaal niveau. Door met elkaar in verbinding te staan, kunnen we elkaar en de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek versterken.

Waarom JuMP?

Het besef dat er een grote verandering in de zorg nodig is, dringt steeds meer door. Krapte op de arbeidsmarkt en stijgende zorgkosten maken dat we wel moeten overgaan naar een nieuwe manier van (samen)werken. In het Bestuurlijk akkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022 zijn afspraken gemaakt om 1,5 miljard euro te bezuinigen op de medisch specialistische zorg. De afspraken moeten tegelijkertijd ook leiden tot betere kwaliteit van zorg, door zorg beter te laten aansluiten op de zorgvraag van de patiënt. We verwachten dat het leveren van de juiste zorg op de juiste plek een bijdrage kan leveren om deze bezuiniging op te vangen, maar het is een enorme ambitie.

Met JuMP wil de NVZ haar leden en de professionals in de ziekenhuizen meenemen en ondersteunen bij alle veranderingen. De NVZ zal samen met haar leden optrekken om de ambitieuze afspraken uit het hoofdlijnenakkoord waar te maken. Als het de Nederlandse medisch specialistische zorg lukt om deze opdracht te vervullen, betekent dat een unieke prestatie in de wereld. De aandacht voor de juiste zorg op de juiste plek biedt de kans om het zorglandschap goed en toekomstbestendig in te richten.

Benieuwd hoe JuMP dit gaat doen? Lees meer over de Aanpak en resultaten.

Animatie over JuMP

Nederlanders leven steeds langer, gelukkig. Maar: hoe gaan we de zorg betaalbaar houden?