Over de scan

Met de JuMP-scan kun je via een paar eenvoudige vragen een peilstok in de organisatie steken en bepalen hoe ver jouw organisatie is met de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek.

Wat is de JuMP-scan?

De JuMP-scan is gebaseerd op de acht bouwstenen van het programma JuMP: acht knoppen waar je aan moet draaien om juiste zorg op de juiste plek te realiseren of te versnellen. Met de scan meet je waar je staat op deze thema's. De focus ligt op de randvoorwaarden die nodig zijn om de verandering naar JZOJP succesvol te doorlopen, zoals de mate van betrokkenheid binnen en buiten de organisatie, het op orde hebben van de financiering of ICT.

De uitkomst wordt weergegeven in een illustratieve spinnenwebgrafiek. Zo zie je snel hoe ver de organisatie is op de afzonderlijke assen van verandering en waar nog kansen voor verbetering liggen. Je kunt ook eenvoudig je eigen organisatie benchmarken met het landelijke beeld. De resultaten van de JuMP-scan geven een goed praatplaatje om het gesprek aan te gaan binnen je organisatie.

Voor wie?

De JuMP-scan is bedoeld voor zorgprofessionals die bezig zijn met de organisatie van juiste zorg op de juiste plek. Je kunt de online scan zo vaak gebruiken als je wil. De gegevens van de online scan worden niet opgeslagen. De scan kan daarom ook worden gebruikt door niet-leden van de NVZ.

Landelijk beeld

Jaarlijks wordt de JuMP-scan ingevuld door de raad van bestuur, het bestuur vereniging medische staf, verpleegkundige adviesraad en de programmamanager JZOJP van leden van de NVZ. Dit verloopt via een speciale uitvraag door de NVZ. Het is belangrijk om de jaarlijkse uitvraag gezamenlijk in te vullen, om tot een gedeelde visie op de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek te komen.

De landelijke resultaten geven een goed beeld hoe de NVZ-leden werken aan juiste zorg op de juiste plek, welke thema's goed lopen en waar versnelling nodig is. De NVZ gebruikt de resultaten om het programma JuMP vorm te geven, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten, het ontwikkelen van stroomversnellers of andere tools.

Benieuwd naar de landelijke resultaten van de uitvraag in 2020? Je kunt ze hier downloaden.