NZa wijzigt regels voor JZOJP

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een aantal regels voor de medisch specialistische zorg 2020 aangepast. Met de wijzigingen ondersteunt de NZa de mogelijkheden voor juiste zorg op de juiste plek, zoals het verlenen van medisch specialistische zorg thuis of het herverdelen van zorgtaken.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een nieuwe zorgprestatie die de declaratie van klinische zorg thuis mogelijk maakt. Dit ondersteunt de mogelijkheid om medisch specialistische zorg bij patiënten thuis te leveren, bijvoorbeeld met behulp van e-health.
  • De klinisch technoloog mag een poortfunctie uitvoeren. Hij kan dan zonder tussenkomst van een medisch specialist zorgtrajecten openen en in rekening brengen. Dit maakt herindeling van zorgtaken mogelijk.
  • Vrije tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek, met uitzondering van trombosezorg. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars onderhandelen zelf over de prijs en behandeling. Zo is er meer ruimte voor maatwerkafspraken die passen bij de lokale omstandigheden en de behoeften van patiënten.
  • Verduidelijking van de regels bij parallelle zorgvragen. Hierdoor kunnen zorgaanbieders vroeg in een zorgtraject afwegen of het openen van een parallel zorgtraject gerechtvaardigd is. Ook is de term ‘behandeling’ in de regels voor parallelliteit losgelaten.

De wijzigingen gaan 1 januari 2020 in. Zie de informatiekaart Wijzigingen 2020.

Belonen waardegedreven zorg

Ook heeft de NZa een advies opgesteld over de bekostiging van medisch specialistische zorg: Belonen van zorg die waarde toevoegt. De NZa wil dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afstappen van traditionele contractafspraken waarbij belonen op basis van volume het uitgangspunt is. In plaats daarvan moeten contracten die gebaseerd zijn op waardegedreven zorg de norm worden, zodat zorg op de juiste plek en doelmatige inzet van mensen en middelen een stap dichterbij komt.

Kijk voor informatie op de website van de NZa.