NZa publiceert regioanalyses

De NZa komt met 42 regioanalyses die regionale knelpunten in de gezondheidszorg inzichtelijk maken. De NZa vult zo de regionale inzichten aan die al via www.regiobeeld.nl beschikbaar zijn gesteld en voegt stapsgewijs extra informatie aan deze regiorapportages toe. De regioanalyses kunnen worden gebruikt voor het opstellen van een regiobeeld en een regioplan.

Iedere regio een regioplan

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat iedere zorgkantoorregio een regioplan opstelt met als doel het aanpakken van de opgaven voor een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg in de regio. Het plan moet worden gebaseerd op een regiobeeld, en wordt opgesteld door zorgverzekeraars, zorgprofessionals, zorgaanbieders en gemeenten. Het plan bevat o.a. afspraken over welke partijen deze opgaven gaan aanpakken en hoe. Samen met andere partijen werkt de NVZ mee aan het opstellen van criteria waaraan het regiobeeld en het regioplan moeten voldoen. De criteria zijn eind 2022 gereed.

De analyses van de NZa zijn een waardevolle bron voor het regiobeeld. De analyses bevatten onder andere kerngetallen over de populatie, het zorggebruik en de toegang tot zorg in de regio, ten opzichte van het landelijk beeld. Er zijn analyses beschikbaar voor de 31 zorgkantoorregio's en de 11 ROAZ-regio's.

Bekijk de Regioanalyses