NVZ wil selectieve preventie opnemen in zorgverzekeringswet

De NVZ vraagt het nieuwe kabinet om selectieve preventie op te nemen in de zorgverzekeringswet, om zo de groeiende zorgvraag te beperken. Bij mensen met één of meer risicoaandoeningen kan preventie helpen om niet ziek te worden. Zo stelt NVZ-voorzitter Ad Melkert.

Kennis delen

Ziekenhuizen zijn een bron van kennis als het gaat om leefstijlinterventies. Zorgprofessionals kennen de risico’s van leefstijlen en weten daarom in tal van gevallen ook welke maatregelen nodig waren geweest om de ziekte te voorkomen. 

Selectieve preventie is gericht op groepen mensen met een verhoogd risico op ziekte. Daarop inzetten met aandacht en kennis op het juiste moment, loont. Ziekenhuizen kunnen hier regionaal een rol in vervullen.

Lerend systeem

Er moet dus op een andere manier gekeken worden naar het begrip preventie. Melkert: ‘De betekenis van het woord moet opnieuw worden geladen. Ziekenhuizen, de eerste lijn en het sociaal domein hebben gezamenlijk zoveel kennis dat ze in samenwerking met huisartsen, gemeenten, GGD-en een lerend systeem kunnen opzetten. Daarom moet er ruimte komen voor onderzoek, experiment en advies enerzijds en kunnen anderzijds preventieprojecten worden opgezet die ziekten voorkomen. Ik zou graag zien dat dat dit wordt opgenomen in de zorgverzekeringswet’.

Regionale organisatie

Voorwaarde is volgens Melkert dus wel dat er blijvend over de zorgdomeinen heen wordt samengewerkt: ‘Het sociaal domein kan worden benut als voorpost. Het sociale en het medische domein bestaande uit de eerste, de tweede lijn en GGD-en, zullen hierbij wel sterk moeten samenwerken. Op deze manier wordt een betere regionale organisatie voor preventie bereikt.