Nieuwe subsidieronde implementatie- en opschalingscoaching

Werk je aan een zorginnovatie, en zoek je naar manieren om verder op te schalen? Maak dan gebruik van de subsidieregeling implementatie- en opschalingscoaching. Na vijf succesvolle rondes, staat nu een nieuwe ronde open voor aanvragen.

De regeling biedt de mogelijk om een coach in te schakelen. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. 

Maximum bedrag verhoogd

Er kan maximaal € 10.000,- worden aangevraagd om zelf een externe coach in te huren. De coach kan bijvoorbeeld helpen bij vraagstukken op het gebied van medische techologie, e-health of procesinnovatie in de zorg. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een visie op inzet van e-health, regionale samenwerkingen of het zorgen voor structurele bekostiging van innovatie. 

Aanvragen tot 15 februari

De subsidie kan worden aangevraagd door aanbieders van ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, wijkverpleging of geestelijke gezondheidszorg vallend onder de Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Je kunt een aanvraag indienen bij ZonMw. De deadline is 15 februari 2022, 14.00 uur.

Kijk op de website van ZonMw of Zorg voor innoveren voor meer informatie.