Nieuwe subsidieoproepen Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) van ZonMW stelt op 10 december drie nieuwe subsidiegroepen open. Met deze subsidies kunnen samenwerkingsverbanden ondersteuning bekostigen bij het opstarten of verder ontwikkelen van hun regionale samenwerking. Ook is het mogelijk financiering aan te vragen voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld ter ondersteuning van het ontwikkelen van een regiovisie. Samen met zorgorganisaties wil het programma van ZonMW de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen, naar dichter bij mensen thuis in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. Het programma JZOJP van ZonMW richt zich daarom op startende en bestaande samenwerkingsverbanden.

De subsidiegroepen bestaan uit:

  • De Startimpuls, een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking
  • De Regio-impuls, een subsidie gericht op regionale samenwerkingen die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
  • De Voucher, een subsidie ter ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in de regio.

 

13 januari biedt ZonMW een webinar waarbij dieper wordt ingegaan op deze subsidies. De subsidiegroepen zullen besproken worden en praktische vragen kunnen worden gesteld. Aanmelden voor dit webinar kan via deze link.