Nieuwe manier werken leidt tot doelmatiger zorg

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en Bernhoven in Uden zijn in 2015 gestart met grote veranderprogramma’s. Het Centraal Planbureau (CPB), IQ healthcare (onderzoeksafdeling Radboudumc) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben onderzoek gedaan naar de effecten van de nieuwe manier van werken in beide ziekenhuizen. Het resultaat: de zorg is doelmatiger geworden.

Kwaliteit van zorg centraal

De ziekenhuizen hebben hun organisatie zo ingericht dat de kwaliteit van zorg voor de patiënt meer centraal staat en er minder wordt gestuurd op het aantal behandelingen. Initiatieven van zorgverleners krijgen meer ruimte, er wordt meer samengewerkt met de huisarts en er zijn organisatieveranderingen doorgevoerd. Ook worden niet langer afspraken gemaakt met de verzekeraar per behandeling, maar zijn er vaste bedragen afgesproken voor vijf jaar. 

Effecten

De programma’s hebben geleid tot een sterkere daling in behandelvolume dan in vergelijkbare ziekenhuizen. Er zijn minder, én minder intensieve behandelingen uitgevoerd. Daarbij zijn geen aanwijzingen dat de zorg is verschoven naar andere ziekenhuizen, of dat er een daling is van de kwaliteit. Zo staat in het evaluatierapport.

Meer weten? Lees de Evaluatie programma’s Beatrixziekenhuis en Bernhoven