Miranda Kingma nieuwe programmamanager JuMP

JuMP heeft per 1 maart een nieuwe programmamanager: Miranda Kingma. Zij neemt het stokje over van Marenne Terlingen, die JuMP heeft aangestuurd vanaf 2018.

Miranda Kingma is geen onbekende bij de NVZ. Zij heeft het afgelopen jaar leiding gegeven aan de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuizen (KiPZ) en het wetenschappelijk onderzoeksprogramma RN2Blend bij de NVZ. In de jaren daarvoor heeft zij ervaring opgedaan in verschillende functies in het st. Antonius Ziekenhuis en het Erasmus MC. 

Marenne Terlingen is per 1 maart Manager Transmurale Zorg in Gelre Ziekenhuizen. Ook in deze functie zal zij zich weer inzetten voor het realiseren van Juiste zorg op de juiste plek.