Luister de podcast over het transmuraal zorgpad stoppen met roken

In Almere werd onlangs het transmuraal zorgpad stoppen met roken geïmplementeerd. In de achtste aflevering van de Preventie-podcast praten we hierover met Peter van Hengel, longarts in het Flevoziekenhuis in Almere, en Michael Brouwer, huisarts bij Zorggroep Almere en kaderarts ggz. “Je kunt echt verschil maken tussen leven en dood.”

Voorkomen in plaats van genezen

In 2019 startte Brouwer met het transmuraal zorgpad stoppen met roken, in oktober 2021 kwam het Flevoziekenhuis erbij. Aanleiding om met het zorgpad te starten, was het feit dat Brouwer vaak werd geconfronteerd met rook-gerelateerde ziektes. “Als huisarts en longarts zie je veel ziektebeelden die zijn ontstaan door het roken. Vaak kun je als zorgverlener dan niet meer zoveel doen, bijvoorbeeld bij longkanker en COPD: die ziektes zijn niet te genezen. Steeds vaker stelde ik mezelf de vraag: waarom proberen we dit niet te voorkomen?”

Tijd en energie

Volgens Van Hengel zijn er altijd redenen in een ziekenhuis om het stoppen met roken te laten liggen. “Ondanks corona hebben we toch de energie en tijd gevonden om ermee bezig te gaan. Samen met longconsulenten heb ik het op me genomen om het pad uit te werken samen met de huisarts. Meest essentieel is dat je een directe band ontwikkelt met de eerstelijn en dat je daar vaak mee overlegt. Dat is ons gelukt: we stemmen op elkaar af, verdelen taken en zijn echt met inhoud bezig.”

Terugvalpreventie

Stoppen met roken is geen sinecure, maar is diep ingesleten in iemands leven, vertelt Brouwer. “Stoppen met roken begint met een goede voorbereiding, zoals een boek lezen over stoppen met roken. Vervolgens is goede begeleiding vanuit de huisartsenpraktijk nodig.” Het gevaar dat iemand weer begint zit in een klein hoekje, aldus Brouwer. Daarom doet de praktijk aan terugvalpreventie. “Hierbij krijgen mensen het aanbod om in een groep met lotgenoten 8 keer per jaar samen te komen in een themabijeenkomst, onder begeleiding van de praktijkondersteuner.” 

Gedragsverandering

Brouwer en Van Hengel zijn tot nu toe blij met de resultaten, al is dat pas over een jaar goed te zeggen. Het zorgpad is ook voor zorgverleners een gedragsverandering, zegt Brouwer. “Het duurt een tijdje voor het wordt omarmd. De slagingskans stoppen met roken is meer dan een verdubbeling. Meer dan 40% van de patiënten is na een jaar nog steeds gestopt met roken. Dat is heel veelbelovend.” 

Verschil maken

Van Hengel geeft als tip om een goede partner te zoeken in de eerstelijn. “Ga daarmee eerst eens in gesprek. Duurzaam en frequent overleg met een partner levert altijd goede resultaten op.” Brouwer wil het belang van preventie benadrukken. "Veel zorgverleners doen preventie en stoppen met roken er een beetje bij. Roken is een verslaving die per jaar 20.000 doden kost. Je kunt echt verschil maken tussen leven en dood. Dus iedereen die zich daarvoor inzet moet zich realiseren hoe belangrijk het is en wat voor verschil hij of zij kan maken voor een persoon en voor de samenleving."Bekijk een overzicht van andere podcasts van de NVZ.