Kansen en knelpunten van Medische Service Centra

Medische Service Centra leveren diensten waardoor patiënten met digitale ondersteuning zoveel mogelijk zorg thuis ontvangen. De centra kunnen een belangrijke rol spelen bij de opschaling van digitale oplossingen in de zorg, zo blijkt uit een verkenning van Deloitte in opdracht van de NVZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) naar kansen en knelpunten.

Dienstverlening Medisch Service Centrum

Ziekenhuizen bieden steeds meer digitale zorg, zoals telemonitoring. Patiënten maken dan bijvoorbeeld gebruik van een app waarin ze dagelijks een aantal gegevens invullen, zoals gewicht en bloeddruk, en sturen dit naar het ziekenhuis. Een Medisch Service Centrum kan hierin een schakelrol spelen. Medewerkers van het Medisch Service Centrum houden bijvoorbeeld bij welke gegevens er allemaal binnenkomen via de telemonitoring, en signaleren of er actie nodig is.

Kans voor opschaling

De verkenning van Deloitte concludeert dat Medische Service Centra een voorname rol kunnen spelen in het op schaal aanbieden van digitale zorg. De diensten van het centrum kunnen zorgverleners ontlasten, door routinematige en administratieve taken uit handen te nemen. 

Uitdagingen

Er zijn nog wel uitdagingen. Om optimaal vruchten te plukken van Medische Service Centra is onder andere aandacht nodig voor de veranderkundige, technologische en operationele aspecten.

Lees het hele artikel over de verkenning