Intercollegiaal consult en medebehandeling op afstand structureel mogelijk

Door Corona is steeds meer zorg op de afstand mogelijk gemaakt. Zo ook intercollegiaal consult en medebehandeling op afstand. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laat weten dat deze vormen van zorg vanaf 1 januari 2022 structureel worden opgenomen in het dbc-pakket.

Bij intercollegiaal consult en medebehandeling wordt een collega van een ander specialisme ingeroepen voor de behandeling van een patiënt. Het contact tussen medisch specialist en patiënt verloopt in principe face-to-face. Als het medisch verantwoord en noodzakelijk is, bijvoorbeeld als er sprake is van infectierisico’s, kan het contact ook digitaal plaatsvinden. 

In 2020 en 2021 was deze zorg op afstand vanwege de corona-uitbraak al tijdelijk toegestaan. Met de wijziging in het dbc-pakket wordt de registratie van een intercollegiaal consult en medebehandeling op afstand nu structureel mogelijk. Dit heeft de NZa laten weten. Op deze manier wil de NZa passende zorg wil stimuleren.