Informatiekaart over transmurale samenwerking

Om zorg dichterbij de patiënt te kunnen organiseren, werken steeds meer zorgverleners buiten de muren van de eigen instelling. Wil je weten hoe het zit met de bekostiging van transmurale zorg? De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een informatiekaart gepubliceerd over transmurale zorg en casemanagement.

Voor alle zorgverleners

De informatiekaart is niet alleen geschreven voor de medisch specialistische zorg, maar beschrijft de samenwerking tussen alle zorgverleners. Bijvoorbeeld met de huisarts, wijkverpleegkundige of langdurige zorg.  

De NZa geeft in de informatiekaart aan wat de mogelijkheden zijn voor transmurale samenwerking, en voor het voeren van casemanagement voor een patiënt. Wanneer er voor palliatieve zorg extra mogelijkheden zijn in de bekostiging, dan wordt dit ook benoemd.

Bekijk de Informatiekaart Transmuraal samenwerken en casemanagement