Implementatietool brengt kosten en baten van telemonitoring in kaart

De NVZ heeft een implementatietool gemaakt die ziekenhuizen en categorale instellingen helpt om de kosten en baten van telemonitoring in kaart te brengen. Deze zogenaamde businesscase ondersteunt de interne analyse van ziekenhuizen en maakt het gesprek met zorgverzekeraars mogelijk.

Minder fysieke polikliniekbezoeken

Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, van hoge kwaliteit en betaalbaar te houden is de Juiste zorg op de juiste plek nodig. Digitale zorg kan daar aan bijdragen door zorg dichtbij patiënten te organiseren zodat zij minder vaak naar het ziekenhuis hoeven.

Eén van de ambities is om door de inzet van digitale zorg fysieke polikliniekbezoeken met 25% te verminderen. Telemonitoring is daar een onderdeel van. Ongeveer twee derde van de ziekenhuizen biedt momenteel telemonitoring aan, blijkt uit de factsheet Digitale zorg. Het aantal patiënten dat er gebruikt van maakt is nog relatief gering, maar groeit wel.

Businesscase maken

Het ‘rondkrijgen’ van de businesscase blijkt een van de belemmeringen voor de opschaling van telemonitoring. Studies laten zien dat telemonitoring tot besparing kan leiden voor de maatschappij als geheel. Het is echter nog onduidelijk wat dat betekent voor individuele zorginstellingen. Met de implementatietool kunnen ziekenhuizen en categorale instellingen in kaart brengen welke factoren bepalen of ze de businesscase sluitend krijgen.

Template en instructie

De implementatietool is ontwikkeld door M&I/Partners in opdracht van het programma Digitale zorg van de NVZ. Een aantal ziekenhuizen dat ervaring heeft met telemonitoring leverde input. De tool bestaat uit een template en een instructie. Daarnaast zijn er twee voorbeelden uitgewerkt, een voor COPD en een voor hartfalen. Deze voorbeelden zijn beschikbaar op NVZ Kennisnet in de werkgroep Digitale zorg.

Download template (in Excel)
Download de instructie (in PDF)