Implementatiekaart Telemonitoring COPD vernieuwd

De implementatiekaart Telemonitoring COPD is vernieuwd. In de kaart zijn de bekostigingsmogelijkheden geactualiseerd, en er zijn een nieuwe handreikingen in opgenomen. Met de implementatiekaart bieden de Federatie Medisch Specialisten, longartsen, de NVZ en patiëntenorganisaties handvatten voor het implementeren van telemonitoring voor COPD-patiënten in ziekenhuizen. 

Voordelen van telemonitoring

Telemonitoring van COPD-patiënten wordt al aangeboden door verschillende ziekenhuizen. De inzet van telebegeleiding kan bijdragen aan minder fysieke polikliniekbezoeken. Ook zijn er aanwijzingen dat telebegeleiding leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven en minder ziekenhuisopnames. Daarbij krijgen patiënten meer inzicht in en eigen regie op hun ziekte en kunnen zij de behandeling zelf bijsturen, ondersteund vanuit telemonitoringoplossing. 

Tips voor implementatie

Op de implementatiekaart staan aandachtspunten en tips voor de organisatie van telemonitoring in het ziekenhuis, bij de start en opschaling. Er wordt aandacht besteed aan de benodigde ict-voorzieningen, financiering en de tijdsinvestering voor implementatie en patiëntcontact. 

Overzicht van producten en tools

Vanuit de Vliegwielcoalitie, FMS en NVZ wordt telemonitoring gestimuleerd en ondersteund. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van implementatietools en handreikingen. In de nieuwe kaart zijn verwijzingen naar deze producten en bronnen opgenomen die handig zijn om telemonitoring COPD succesvol te introduceren. 

Bekijk de vernieuwde implementatiekaart Telemonitoring COPD