Implementatiekaart helpt bij opzetten netwerkzorg voor hartpatiënten

Hartfalen eerder herkennen, patiënten sneller terugverwijzen naar de eerste lijn en het voorkomen van onnodige verwijzingen. De inzet van netwerkgeneeskunde bij de grote groep hartpatiënten in ons land werpt zijn vruchten af. Maar hoe pas je netwerkgeneeskunde concreet toe? De Federatie Medisch Specialisten (FMS), de NVZ en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie zetten alle stappen op een rij in de implementatiekaart Netwerkgeneeskunde bij hartfalen

Transmurale afspraken

De implementatiekaart geeft handvatten voor het inrichten van een regionaal netwerk voor zorg voor patiënten met hartfalen. Aan de basis van dit netwerk staan de transmurale afspraken. In de kaart wordt beschreven welke professionals betrokken moeten zijn bij dit netwerk, welke patiënten hier baat bij hebben en hoe het zorgpad voor deze patiënten verandert door dit netwerk. Ook beschrijft de kaart welke stappen je moet nemen bij het inrichten van het netwerk en hoe de financiering eruit kan zien. 

Connect als uitgangspunt

Het programma Connect van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie is als uitgangspunt genomen voor de implementatiekaart. Connect ondersteunt regio’s bij het inrichten van een regionaal netwerk door kennis te delen en knelpunten landelijk te agenderen. Meerdere regio’s maken inmiddels gebruik van Connect.


Bekijk de video over regionale netwerken voor patiënten met hartfalen (bron: FMS)

Meer implementatiekaarten volgen

De FMS en de NVZ publiceren de komende maanden meerdere implementatiekaarten. Met deze implementatiekaarten worden handvatten geboden om JZOJP-initiatieven te implementeren. Netwerkgeneeskunde bij Hartfalen is de tweede implementatiekaart die de FMS en de NVZ publiceren, de eerste implementatiekaart ging over Telemonitoring bij IBD.

Download de implementatiekaart Netwerkgeneeskunde bij hartfalen