Grote belangstelling voor ontwikkeling sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz

De belangstelling voor een sectoroverstijgende betaaltitel voor de Zorgverzekeringswet-Wet Langdurige Zorg (Zvw - Wlz) is groot. Dat blijkt uit de openbare consultatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) eerder dit jaar. Een sectoroverstijgende betaaltitel geeft meer ruimte voor samenwerking in de zorg, doordat zorgaanbieders, zorgkantoren en zorgverzekeraars in verschillende domeinen of sectoren, makkelijker afspraken kunnen maken over maatwerk in de regio.

Lees het nieuwsbericht op de website van de NZa.