Goede voorbeelden

Wil je graag weten hoe andere regio's hun samenwerking vormgeven, of hoe professionals in andere ziekenhuizen een leidende rol hebben gepakt? JuMP brengt goede voorbeelden in kaart bij de bouwstenen van JuMP, om te laten zien hoe ziekenhuizen en categorale instellingen werken aan Juiste zorg op de juiste plek. De eerste voorbeelden staan nu online.

Bouwstenen van JuMP

JuMP heeft samen met een aantal voorlopers in kaart gebracht welke thema's een belangrijke rol spelen bij de implementatie van Juiste zorg op de juiste plek. Aan welke knoppen moet je draaien om de verandering te versnellen of op gang te brengen? Deze thema's zijn vertaald in acht bouwstenen. Met de goede voorbeelden brengen we per bouwsteen in kaart hoe dit werkt in de praktijk.

Sparren met collega's

De voorbeelden op de kaart geven niet alleen een korte beschrijving hoe het ziekenhuis of categorale instelling werkt aan Juiste zorg op de de juiste plek. Bij ieder voorbeeld vind je ook de contactgegevens van de programmamanager of projectleider JZOJP die je over dit voorbeeld kunt benaderen. 

Voeg je goede voorbeeld toe

De eerste goede voorbeelden staan online. Uiteraard hopen we dit in 2021 snel uit te breiden. Heb jij ook een goed voorbeeld? Neem contact met ons op, dan voegen we je toe!

Bekijk de goede voorbeelden op de kaart