Gezocht: ziekenhuizen die niet-gepaste zorg willen terugdringen

Heb jij ook het idee dat minder zorg soms beter is? En wil je je hiervoor inzetten? Het programma Doen of laten? financiert en ondersteunt zorgverleners die een vorm van niet-gepaste zorg in hun ziekenhuis terugdringen.

Niet gepaste-zorg

Niet-gepaste zorg is zorg waarvan bewezen is dat deze weinig of geen toegevoegde waarde heeft voor de patiënt. Deze zorg belast de patiënt onnodig, levert risico’s op en kost geld. Allerlei zorg kan niet-gepast zijn: behandelingen, diagnostiek, verzorging, controleafspraken, verwijzingen etc.

Programma Doen of Laten?

Het programma Doen of laten? financiert en ondersteunt zorgverleners die een vorm van niet-gepaste zorg in hun eigen ziekenhuis willen terugdringen. Het gaat niet om de vraag of deze zorg niet-gepast is, maar om de vraag hoe zorgverleners bestaande kennis dat de zorg niet-gepast is, kunnen opvolgen in de praktijk.

Meedoen

Ziekenhuizen kunnen een concreet projectidee indienen over hoe minder zorg soms beter is. Als je projectidee wordt geselecteerd zal Doen of laten? het project financieel en inhoudelijk ondersteunen. Kijk op de website van Doen of Laten? voor meer informatie over deze oproep, inclusief het aanmeldformulier voor een projectidee. Je kunt een projectidee indienen vóór 6 mei.