Geef je mening: nieuwe sectoroverstijgende betaaltitel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt op dit moment een openbare consultatie voor een sectoroverstijgende betaaltitel Zvw / Wlz. De nieuwe betaaltitel is bedoeld voor initiatieven, die lastig zijn te bekostigen met reguliere betaaltitels. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen nu hun mening geven over de betaaltitel.

Samenwerking in de zorg

Met de sectoroverstijgende betaaltitel wil de NZa de mogelijkheid bieden om zorg te leveren over de schotten van de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg heen. Dit geeft naar verwachting meer ruimte voor samenwerking in de zorg.

Aanvulling op reguliere betaaltitels

De nieuwe betaaltitel is bedoeld als aanvullende mogelijkheid voor (regionaal) maatwerk naast de reguliere bekostiging. Zorgaanbieder en zorgverzekeraar / zorgkantoor maken hierover gezamenlijk afspraken. Naar verwachting zijn er voor het invoeren van de betaaltitel wel wijzigingen nodig in de wet- en regelgeving voor de Zvw en de Wlz. Met de consultatie hoort de NZa graag welke aanpassingen er nodig zijn.

Geef je mening

Ga naar de vragenlijst van de NZa of kijk voor meer informatie op de informatiekaart Sectoroverstijgende betaaltitel. Reageren kan tot en met 31 mei 2021.