Factsheet over registeren van zorg bij taakherschikking

Taakherschikking is het structureel overdragen van taken en bijbehorende verantwoordelijkheden van medisch specialisten aan andere beroepen, zoals de physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS). Oftewel, het bieden van de juiste zorg door de juiste professional. In de factsheet Registratie van zorg bij taakherschikking staat beschreven hoe de PA en VS zorgprestaties kunnen registreren.

Steeds meer taken naar PA en VS

In Nederland zijn zo’n 1.400 physician assistants en ruim 4.000 verpleegkundig specialisten werkzaam. Physician assistants kunnen bijvoorbeeld minder complexe heelkundige handelingen verrichten. Verpleegkundig specialisten kunnen spreekuren houden met een specifieke groep patiënten of een functie op zaal hebben. Ook kunnen zij een rol spelen in het organiseren van thuismonitoring. 

Taakherschikking bijdrage aan JZOJP

Door deze werkwijze is er meer tijd en aandacht voor de patiënt en hebben medisch specialisten meer tijd voor complexe zorg. Het maken van afspraken over wie welke zorg levert binnen het ziekenhuis levert dus een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Met de factsheet wordt eventuele onduidelijkheid over de bevoegdheid om zorg te registreren weggenomen.

De factsheet is ontwikkeld door de FMS, de NFU, de NVZ, ZKN, V&VN en de Nederlandse Associatie Physician Assistants. 

Download de factsheet