Extra impuls voor vernieuwing ziekenhuiszorg

De NVZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben namens de ziekenhuizen en zorgverzekeraars een pakket aan maatregelen afgesproken om een extra impuls te geven aan vernieuwing van zorg.

In het Hoofdlijnenakkoord 2019–2022 hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijke afspraken gemaakt om de zorg te vernieuwen en de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Deze transformatie is nodig om de kwaliteit van de zorg te borgen en de stijging van de zorguitgaven te beperken. Hoewel er al veel goede initiatieven zijn, blijkt dat het meer tijd en geld kost om de transitie van zorg van de grond te krijgen. Opstartkosten vallen hoger uit en financiële besparingen blijven nog achter.

Maatregelen

NVZ en ZN hebben de handen daarom ineen geslagen. Met een financiële injectie wordt een versnelling aangebracht om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Er wordt aandacht besteed aan de implementatie van gepast gebruik en knelpunten op ICT-gebied worden aangepakt. Daarnaast zetten ziekenhuizen en zorgverzekeraars verschillende extra maatregelen in om de kostenstijging van dure geneesmiddelen terug te dringen.