'De zorg moet slimmer, maar hoe doe je dat?'

Waar gaat het programma JuMP over? En hoe draagt JuMP bij aan het versnellen en opschalen van Juiste zorg op de juiste plek? Marenne Terlingen, programmamanager JuMP bij de NVZ, schreef hierover samen met Berenschot een blog voor Skipr: De zorg moet slimmer, maar hoe doe je dat?

De zorg moet slimmer, maar hoe doe je dat?

Hoe houden we de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit? Waarbij de wensen en mogelijkheden van patiënten het uitgangspunt zijn, en we optimaal gebruik maken van technologie?

Iedereen is het erover eens dat de zorg slimmer kan, en ook slimmer moét. Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) is de sleutel om de zorg in Nederland toekomstbestendig te maken. Maar hoe pak je dat aan? Hoe zorg je ervoor dat goede intenties worden omgezet in daden? De NVZ heeft, ondersteund door Berenschot, in kaart gebracht welke interventies nodig zijn om de zorg slimmer in te richten. Er wordt al veel gedaan, maar op een aantal punten is nog werk aan de winkel.

De NVZ en Berenschot hebben voorlopers op het gebied van JZOJP geïnterviewd om te achterhalen wat zij doen om de zorg anders in te richten. De opbrengst is een model van acht bouwstenen; acht knoppen waar je aan kunt draaien om de transitie naar JZOJP in gang te zetten of te versnellen.

Lees de volledige blog op Skipr