In 2030 is het ziekenhuis een verkeerstoren

“Door bij geplande ingrepen direct op thuisbehandeling te anticiperen, komt er ruimte voor andere patiënten”

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek wil hét thuiszorgziekenhuis worden van Nederland met als visie: in het ziekenhuis als het moet en thuis als het kan. Want de Zorggroep voorziet een toekomst waarin alleen complexe zorg in medische behandelcentra plaatsvindt en de patiënt daarna thuis met gespecialiseerde verpleging herstelt. Een win-winsituatie voor ziekenhuis én patiënt.

Volgens één van de kartrekkers van deze omslag, cardioloog Toon Oomen, gaat er niets boven zorg thuis. “Het risico op complicaties is er kleiner en geriatrische patiënten hebben in een vertrouwde omgeving minder kans op een delier. Natuurlijk vinden patiënten het soms eng, maar als ze eerst zien wie hen thuis komt verzorgen en weten dat deze gespecialiseerde verpleegkundige direct overlegt met de medisch specialist, wordt de drempel een stuk lager. De meeste mensen vinden het fijn om thuis behandeld te worden.”

Voorbeeld

Oomen ziet het als zijn taak om collega-specialisten ervan te overtuigen dat zorg thuis vaker mogelijk is en dat dit met het team thuiszorgtechnologie - onderdeel van Antonius Zorggroep - volledig veilig en verantwoord kan.

“Er zijn zeker nog specialisten die aan het idee moeten wennen. Zij houden patiënten het liefst binnen hun blikveld. Maar er zijn veel professionals die deze zorg uitstekend thuis kunnen bieden.” Oomen geeft zelf het voorbeeld. Zo wil hij patiënten met een ontstoken hartklep en een antibioticabehandeling van zes weken na twee weken uit het ziekenhuis ontslaan. “Het team thuiszorgtechnologie kan deze patiënten met een infuus prima thuis verzorgen. We laten hen natuurlijk pas naar huis gaan, wanneer de antibiotica goed is ingesteld en er geen complicaties zijn. En gedurende de kuur, blijf ik deze patiënten wekelijks op de poli zien.”

Structureel verankeren

Nu worden patiënten met een infuus ook elders in het land al langer thuis behandeld, maar volgens Sjirk Thibaudier (gespecialiseerd wijkverpleegkundige thuiszorgtechnologie) onderscheidt de Antonius Zorggroep zich door deze werkwijze structureel te verankeren in zorgpaden. “Nu is thuisbehandeling vaak nog afhankelijk van het willekeurige initiatief van een patiënt of behandelaar. Door thuisbehandeling in het proces in te bedden, krijgt in principe elke patiënt met bijvoorbeeld een antibioticakuur deze thuis, tenzij dat niet verantwoord is.”

Juist door bij geplande ingrepen direct op thuisbehandeling te anticiperen, komt er ruimte voor andere patiënten, verwacht Oomen. “We verwachten met het structureel verplaatsen van zorg wachtlijsten te kunnen inkorten. Als je plant wanneer iemand met gespecialiseerde thuiszorg naar huis kan, kun je dat alvast regelen en win je tijd en dus ruimte voor nieuwe patiënten.”

Thuis prikken

Thibaudier houdt ondertussen ook zijn ogen en oren open. Wandelend over de afdelingen signaleert hij wanneer bepaalde zorg als wondverzorging, net zo goed thuis geboden kan worden. Hij initieert ook nieuwe vormen van thuisbehandeling, zoals immuno-globulinen bij cliënten met een verstoring van hun immuunsysteem.

“Bij deze dagbehandeling start de patiënt eerst met twee kuren in het ziekenhuis. Daarna geven wij deze vier- of driewekelijkse behandeling thuis. Wij prikken dan thuis het infuus aan en regelen via de apotheek dat de immunoglobuline daar wordt geleverd. Vaak heeft een patiënt in die fase een lage weerstand en hoeft hij niet vatbaar voor ziekten naar het ziekenhuis.”

Warme overdracht

Zo’n proactieve werkwijze wordt bevorderd doordat het team thuiszorgtechnologie op het terrein van het ziekenhuis is gehuisvest en onder dezelfde organisatie valt. Thibaudier: “Door de korte lijnen treedt zo’n traject eerder in werking. De vanzelfsprekende vervolgstap is dan of we dit bij meer patiënten kunnen toepassen. We willen ervoor zorgen dat patiënten zoveel mogelijk op een verantwoorde wijze worden behandeld op de plek waar ze het liefste zijn, namelijk thuis.”

De fysieke nabijheid van het team kent volgens Oomen meer voordelen, zoals een warme overdracht. “De verpleegkundige in het ziekenhuis draagt de zorg aan het bed over aan de gespecialiseerde verpleegkundige van de thuiszorg. De patiënt weet dan precies wie hem gaat verzorgen en dat deze verpleegkundige kennis van zaken heeft. Dat geeft vertrouwen. De gespecialiseerde verpleegkundige kan ons net als de verpleegkundige in het ziekenhuis bellen als hij of zij een vraag heeft of een complicatie vermoedt. Dan kan ik bijvoorbeeld direct een medicatie-advies geven. Doordat wij elkaar kennen, zijn de lijnen kort. Die directe interactie en het onderling respect en vertrouwen, daar ben ik trots op.”

Bron: Dit artikel is gepubliceerd in het magazine NVZ Effect, editie winter 2018.