Verbetertraject in de zorg? Betrek de patiënt!

Dat het belangrijk is om de patiënt te betrekken, begint langzaam maar zeker in de gezondheidszorg door te dringen. Alleen weten organisaties vaak niet goed hoe ze die inbreng van patiënten goed kunnen organiseren. Zo stelt Aline Kronenberg, adviseur bij Stichting IKONE, in een interview met ZonMW.

IKONE is daarom bezig om allerlei bestaande aanpakken voor patiëntparticipatie in een digitale toolbox te gieten. Volgens Kronenberg is het allerbelangrijkste doel van het betrekken van de patiënt dat een nieuw product, of een veranderde zorg, daadwerkelijk iets verbetert in de zorg aan patiënten. ‘Maar dan moet je wel zeker weten dat jouw project ook echt aansluit bij de leefwereld en wensen van die patiënt. Zo simpel is het eigenlijk.’

Kronenberg geeft in het interview vast een aantal tips. Zo kun je werken met ‘denkhoeden’, waarmee je een cliëntenpanel op een gestructureerde manier vanuit verschillende perspectieven feedback laat geven. Of je gaat aan de slag met ‘stakeholder mapping', om in kaart te brengen welke mensen voor een patiëntengroep belangrijk zijn. Dat kunnen zomaar eens andere betrokkenen zijn, dan van tevoren gedacht.

Met de patiënt brengt succes!

Wil je zelf aan de slag, en patiënten vanaf de start betrekken bij een nieuw project? In de JuMP-stroomversneller Met de patiënt brengt succes! vind je een aantal succesfactoren om patiëntparticipatie praktisch vorm te geven. De stroomversneller is ontwikkeld op basis van geleerde lessen van voorlopers op het gebied van patiëntparticipatie bij Juiste zorg op de juiste plek.