Reminder JuMP-scan: aanleveren tot 7 februari

Op 7 januari is de herhaalmeting van de JuMP-scan naar de contactpersonen in ziekenhuizen en revalidatiecentra gestuurd. Met behulp van de JuMP-scan wordt in kaart gebracht in welke mate de beweging naar JZOJP in de organisatie wordt ondersteund. Tegelijkertijd brengt de NVZ hiermee in kaart hoe de realisatie zich landelijk ontwikkelt: op welke thema’s zien wij voortgang en waar blijft dit achter en is verdere actie gewenst?

Het advies is om de scan in te vullen aan de hand van een gesprek met een vertegenwoordiger van de raad van bestuur, vertegenwoordiging vanuit het bestuur van de medische en verpleegkundige staf en de programmaleider JZOJP (of vergelijkbaar). Zo wordt het instrument meer dan een vragenlijst. De ervaring van vorig jaar leert dat dit gesprek waardevolle inzichten biedt. De scan is nadrukkelijk niet bedoeld als verantwoordingsinstrument, er is geen goede of slechte score mogelijk. De scan kan gezien worden als een peilstok die inzicht geeft in de huidige situatie.

Eind maart ontvangt de organisatie een rapportage, waarin uw resultaten worden vergeleken met het landelijke gemiddelde en de resultaten van vorig jaar. Dit geeft concrete handvatten: waar is er ontwikkeling nodig en op welke onderdelen is JZOJP al voldoende ingebed in de organisatie. Op basis van de landelijke uitkomsten bepaalt de NVZ, samen met de JuMP-contactpersonen, hoe de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek het beste kan worden ondersteund. Ook zullen de landelijke resultaten worden gebruikt om kansen en knelpunten te agenderen voor de contourennota van VWS.

De scan kan nog tot 7 februari 2020 worden ingevuld.