Regiobijeenkomsten transmurale samenwerking

Juiste zorg op de juiste plek betekent samenwerking over lijnen en domeinen heen, waarbij de patiënt centraal staat. Dit vraagt vaak andere vaardigheden van medewerkers. Daarom organiseert JuMP samen met het programma ZMT! (Ziekenhuisprofessionals maken de toekomst!) drie regiobijeenkomsten over transmurale samenwerking en transmuraal opleiden.

Tijdens de bijeenkomsten staat de nieuwe stroomversneller Inzetten op transmurale samenwerking centraal. Deze stroomversneller biedt handvatten voor het organiseren van juiste zorg door de juiste mensen met de juiste vaardigheden, binnen of buiten het ziekenhuis. Daarbij is er speciale aandacht voor transmuraal opleiden. Verder is er tijdens iedere bijeenkomst veel ruimte voor praktijkvoorbeelden, en kun je met collega's in de regio bespreken wat er moet gebeuren om transmuraal samen te werken.
 
De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van NVZ-instellingen: beleidsmakers met betrekking tot zorg en HRM/Opleiden, contactpersonen JuMP en ZMT! en professionals die transmuraal werken. 

Data en aanmelden

  • Regio midden: dinsdag 4 februari 2020 van 10.00 uur - 13.00 uur - Aanmelden
  • Regio noord: donderdag 13 februari 2020 van 12.00 uur - 15.00 uur  - Aanmelden
  • Regio zuid: dinsdag 18 februari 2020 van 10.00 uur - 13.00 uur  - Aanmelden