Hoe breng je financiële afspraken in lijn met gezamenlijke ambities?

De Nederlandse Zorgautoriteit publiceerde een serie interviews met ziekenhuizen en medisch-specialistische bedrijven (msb’s) over innovatieve interne financiële afspraken die juiste zorg op de juiste plek stimuleren. In de publicatie van de NZa delen bestuurders van ziekenhuizen en msb’s hun ervaring met de zoektocht naar minder productiegedreven zorg, en geven zij tips hoe anderen hiermee aan de slag kunnen.

Medisch-specialistische bedrijven binnen een ziekenhuis krijgen vaak betaald op basis van het aantal behandelingen dat ze declareren. Als zij zorg willen verplaatsen naar de eerstelijn of samen beslissen met de patiënt willen vormgeven, kan dat financieel gezien negatief uitpakken voor de vakgroep als de productie hierdoor afneemt. Dit sluit niet aan op de motivatie van artsen om goede zorg te leveren. In de interviews van de NZa is te lezen dat ook andere afspraken mogelijk zijn. 

Het is belangrijk dat de financiële afspraken in de hele keten, van zorgverzekeraar tot uiteindelijk de medisch specialist, gericht zijn op gezamenlijke ambities. Het geld intern op een andere manier verdelen is mogelijk, maar blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Door open communicatie over belangen en ambities kunnen ziekenhuizen en msb’s met elkaar een verdeelmodel inrichten dat beter aansluit bij juiste zorg op de juiste plek. 

In de JuMP Masterclass van 16 oktober 2019 spraken NVZ-leden elkaar ook over dit thema. Binnenkort vind je op www.zorgvoorjump.nl videomateriaal van deze bijeenkomst.