Contracten ondersteunen JZOJP nog onvoldoende

Uit de Monitor inhoud contracten medisch-specialistische zorg 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat de contracten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen nog niet goed aansluiten bij de ambitie om goede uitkomsten voor de patiënt en samenwerking in de regio te belonen.

In 2018 zijn er weinig alternatieve contractvormen te vinden die zijn gericht op waarde en integrale zorg, stelt de NZa. In 2018 zijn nog veel eenjarige contracten met vooral omzetplafonds afgesloten. In het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg zijn, naast afspraken over kostenbeheersing, ook ambities gesteld om de organisatie van de zorg structureel te veranderen. Deze ambitie vraagt om passende financiële afspraken.

De NVZ wil met het programma JuMP een versnelling aanbrengen in juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Contracten zijn een belangrijk instrument voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders om JZOJP te faciliteren. Het is jammer dat dit in 2018 nog maar beperkt is ingezet. Met passende contracten, over een (middel)lange termijn, kan ruimte worden gecreëerd om de organisatie van zorg anders in te richten.

Meer weten? In de JuMP-stroomversneller Lessen meerjarencontractering staan geleerde lessen over hoe je tot deze meerjarenafspraken kunt komen.